ΤΣΙΤΡΑΣ Καύσιμα

ΤΣΙΤΡΑΣ Καύσιμα

Οι επιχειρήσεις ΤΣΙΤΡΑ (Φιλτρολιπαντική Α.Ε. & Τσίτρας Καύσιμα) είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του ομίλου BP – Castrol σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα. Η ιστορία των επιχειρήσεων αρχίζει το 1969 – πριν από 48 χρόνια και χαρακτηριστικό είναι...
ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΕ

ΦΙΛΤΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΑΕ

Οι επιχειρήσεις ΤΣΙΤΡΑ (Φιλτρολιπαντική Α.Ε. & Τσίτρας Καύσιμα) είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του ομίλου BP – Castrol σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα. Η ιστορία των επιχειρήσεων αρχίζει το 1969 – πριν από 48 χρόνια και χαρακτηριστικό είναι...
Moka Tours

Moka Tours

Κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρεία Moka Tours, με αντικείμενο την παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Μέσα στο website γίνεται η παρουσίαση των τουριστικών πακέτων, με υλοποίηση φόρμας Booking για άμεση κράτηση! Επίσης κατοχυρώθηκε νέου τύπου domain με κατάληξη (.tours)...
Σωκράτης Ποδηματάς

Σωκράτης Ποδηματάς

Ο Σωκράτης Ποδηματάς είναι αδειούχος εγκαταστάτης – συντηρητής καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων. Δραστηριοποιείται στην Κάρδιτσα από το 2006 και παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της θέρμανσης, εξυπηρετώντας όλο το νομό. Αναλάβαμε την εταιρική παρουσία στο...
WAY Corporate Communication Services

WAY Corporate Communication Services

Η WAY Corporate Communication Services προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ. Σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε την εταιρική ιστοσελίδα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, όπου γίνεται η παρουσίαση της WAY και των παρεχόμενων υπηρεσιών. http://wccs.gr...