ControlNET

Controlnet

Η Controlnet είναι μια εταιρεία υλοποίησης συστημάτων ελέγχου που παρέχει λύσεις αυτοματοποίησης για βιομηχανικούς πελάτες και ιδιώτες, κατασκευή έξυπνων σπιτιών και ηλεκτρομηχανολογικών αναβαθμίσεων.

Από το 2009 χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής προγραμματίζει, σχεδιάζει και υλοποιεί ευφυή συστήματα για βελτιστοποίηση διεργασιών, αύξηση αποδοτικότητας και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.

Η ομάδα της NORTHBRIDGE το σχεδιασμό και κατασκευή του website της Controlnet – Υλοποίηση Συστημάτων ελέγχου και Αυτοματισμού. Μέσα στο site γίνεται η παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και των έργων της εταιρείας.

Δείτε το website: controlnet.gr