Σωκράτης Ποδηματάς

Σωκράτης Ποδηματάς

Ο Σωκράτης Ποδηματάς είναι αδειούχος εγκαταστάτης – συντηρητής καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων. Δραστηριοποιείται στην Κάρδιτσα από το 2006 και παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της θέρμανσης, εξυπηρετώντας όλο το νομό. Αναλάβαμε την εταιρική παρουσία στο...
Multitherm

Multitherm

Η Multitherm δραστηριοποιείται στη μελέτη και εφαρμογή Καινοτόμων Συστημάτων Θέρμανσης. Από την έναρξη της διάθεσης του Φ.Α. στην Ελλάδα υλοποιεί εγκαταστάσεις τόσο σε διαμερίσματα όσο και σε πολυκατοικίες/κτήρια, με λέβητες από τα μεγαλύτερα brands της αγοράς. Η...