Wizengineering

Wizengineering

Οι Wizengineering είναι Πολιτικοί Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία. Δραστηριοποιούνται από το 1990 αποκλειστικά στην εκπόνηση Στατικών Μελετών και την επίβλεψη της κατασκευής ευρέος φάσματος έργων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέως. Η ομάδα της NORTHBRIDGE ανέλαβε το...