wizengineering.gr

Wizengineering

Οι Wizengineering είναι Πολιτικοί Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία. Δραστηριοποιούνται από το 1990 αποκλειστικά στην εκπόνηση Στατικών Μελετών και την επίβλεψη της κατασκευής ευρέος φάσματος έργων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέως.

Η ομάδα της NORTHBRIDGE ανέλαβε το σχεδιασμό και κατασκευή του website της Wizengineering σε τεχνολογίες αιχμής. Στο website παρέχονται πληροφορίες για τους πολιτικούς μηχανικούς και το έργο τους. Γίνεται η παρουσίαση με κατηγοριοποίηση των 70+ πιο σημαντικών έργων που έχουν αναλάβει.

Επίσης αναλάβαμε, τη δημιουργία του Εταιρικού προφίλ στο Google My Business και υποβολή στο Google Maps, καθώς και την προώθηση στο Google AdWords με καμπάνιες αναζήτησης και προβολής.

Δείτε το website: wizengineering.gr