Το «Google Analytics 4» είναι η νέα event based πλατφόρμα μετρήσεων από τη Google. Ενεργοποιήθηκε τευλευταία και αποτελεί την εξέλιξη του παραδοσιακού «Universal Analytics». Εφαρμόζει νέα μοντέλα μηχανικής εκμάθησης, εισάγει πληροφορίες που υποστηρίζονται από AI και παρέχει πιο λεπτομερή στοιχεία δεδομένων.

Το γνωστό «Google Analytics» (ή Universal Analytics) θα συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα. Ξεκίνησε το 2005 και αποτελεί σήμερα την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη υπηρεσία μετρήσεων τύπου web analytics στο διαδίκτυο. Βασίζεται στο μοντέλο συνεδρίας χρήστη (session based) και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας και κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών ενός website.

Διαφορές metrics «Universal Analytics» και «Google Analytics 4»

Το παραδοσιακό «Google Analytics» καταγράφει και ομαδοποιεί δεδομένα με βάση τις περιόδους σύνδεσης (sessions) οι οποίες είναι και το θεμέλιο όλων των παρεχόμενων metrics. Για παράδειγμα της μέσης διάρκειας περιόδου σύνδεσης (Avg. Session Duration), των προβολών σελίδας ανά συνεδρία (Pages / Session), του ποσοστού εγκατάληψης (bounce rate), και διάφορων άλλων.

Η φιλοσοφία του νέου Analytics βασίζεται πλέον στα events και όχι στα sessions. Απουσιάζει το Audience Overview με τα session based metrics (pages/sessions, Avg. Session Duration κ.α.). Έχουν εισαχθεί νέα event metrics όπως τα Engagement Rate, Engaged Sessions per User, Engagement Time. Στόχο έχουν να καταγράφουν τη συμπεριφορά των χρηστών και το πως αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο.

Επίσης το Real Time Overview έχει αλλάξει όπως το γνωρίζαμε να δείχνει πόσα άτομα βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή στον ιστότοπό μας. Πλέον εστιάζει σε εύρος 30 λεπτών δείχνοντας πόσα ήταν τα ενεργά άτομα στον ιστότοπο σε αυτό το διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη Σύγκριση των μοντέλων δεδομένων Universal Analytics και Google Analytics 4.

Event metrics και συμβάντα που συλλέγονται αυτόματα

Οι μετρήσεις στην ιδιοκτησία «Google Analytics 4» βασίζονται σε συμβάντα, με την αρχή ότι οποιαδήποτε αλληλεπίδραση χρήστη μπορεί να καταγραφεί ως συμβάν. Συνεπώς, οι τύποι επίσκεψης της ιδιοκτησίας Universal Analytics μεταφράζονται σε συμβάντα σε μια ιδιοκτησία «Google Analytics 4». Τα συμβάντα ενεργοποιούνται καθώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Ένα πλήθος από συμβάντα συλλέγονται αυτόματα και ενεργοποιούνται από βασικές αλληλεπιδράσεις.

Ενεργοποίηση Google Analytics 4

Το νέο Analytics παρέχει πληρέστερη κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των χρηστών και ανανεωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των πληροφοριών επισκεψιμότητας ενός website.

Για να το δοκιμάσετε επικοινωνήστε μαζί μας για να ρυθμίσουμε τον ιστότοπο σας.