Περιφεριακό Τμήμα Τρικάλων & Καρδίτσας - Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Physiotk

Η ομάδα της NORTHBRIDGE κατασκεύασε το website του Περιφεριακού Τμήματος Τρικάλων & Καρδίτσας του Πανελλήνιου Σύλλογου Φυσικοθεραπευτών.

Στο site αταχωρούνται μόνον οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές οι οποίοι έχουν δικαίωμα να είναι μέλη του συλλόγου και με αυτόν τον απλό τροπο δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη της περιοχής Τρικάλων και Καρδίτσας να ενημερωθεί αν αυτός που θα εμπιστευτεί την υγεία του είναι πράγματι φυσικοθεραπευτής.

Δείτε το website: physiotk.gr