Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής - Κουκουράβα Βάγια

Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής – Κουκουράβα Βάγια

Η Κουκουράβα Βάγια ίδρυσε το Πρότυπο Κέντρο Αποκατάστασης και Προστασίας Ακοής το 2002.

Όλα αυτά τα χρόνια συνδυάζει την πείρα με την τεχνογνωσία. Παρακολουθεί συνεχώς τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της προστασίας και αποκατάστασης της ακοής. Έχει τη δυνατότητα να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Όλα αυτά με γνώμονα μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Ο κύριος στόχος είναι να συμβάλλει αποτελεσματικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων κάθε ηλικίας.

Το Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής – Κουκουράβα Βάγια στελεχώνει εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η ομάδα της NORTHBRIDGE κατασκεύασε το website του κέντρου. Το site παρουσιάζει τους χώρους του κέντρου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης εστιάζει σε προϊόντα προηγμένων λύσεων που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων.

Δείτε το website: koukourava.gr