Φροντιστήριο Ευκλείδης

Φροντιστήριο Ευκλείδης

To φροντιστήριο «Ευκλείδης» ιδρύθηκε το 1987 και βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού 62 στα Τρίκαλα. Στόχος του είναι να προσφέρει στους μαθητές μας μια υπεύθυνη και όσο γίνεται πιο άρτια εκπαίδευση. 

Παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε ολιγομελή τμήματα (8-12 ατόμων) ή κλειστά (2 έως 4 ατόμων) ή και ιδιαίτερα. Τα τμήματα συγκροτούνται με βάση την επίδοση των μαθητών προσπαθώντας να αποτελούνται από μαθητές των ίδιων δυνατοτήτων. 

Η ομάδα της NORTHBRIDGE ανέλαβε την κατασκευή του website του φροντιστηρίου. Μέσα στο site αναπτύχθηκε σύστημα έτσι ώστε το φροντιστήριο να μπορεί να δημοσιεύει ασκήσεις, διαγωνίσματα και ότι άλλο χρήσιμο υλικό για τους μαθητές όλων των ταξεων.

Δείτε το website: efklidis.edu.gr