Σωκράτης Ποδηματάς

Σωκράτης Ποδηματάς

Ο Σωκράτης Ποδηματάς είναι αδειούχος εγκαταστάτης – συντηρητής καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων.

Δραστηριοποιείται στην Κάρδιτσα από το 2006 και παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της θέρμανσης, εξυπηρετώντας όλο το νομό.

Αναλάβαμε την εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο, κατασκευάσαμε την εταιρική ιστοσελίδα καθώς το το προφίλ της επιχείρησης στα social media.

https://spodimatas.gr