Σταύρος Μπαρούτας

Σταύρος Μπαρούτας

Κατασκευάσαμε το προσωπικό website του Σταύρου Μπαρούτα, ενός στελέχους πολυεθνικής εταιρείας που στον ελεύθερό του χρόνο στόχο έχει να παρακινήσει ανθρώπους προς την πνευματική και προσωπική ολοκλήρωση.

Μέσα από τον ιστότοπο γίνεται η παρουσίαση του συγγραφικού έργου καθώς και των δράσεων του. Επίσης κατασκευάστηκαν 3 περιοχές δημοσιεύσεων (tips, thoughts, news) μέσα από τις οποίες αναρτώνται συμβουλές, σκέψεις και νέα.

https://baroutas.com

# tags

Coaching