Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική

Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006.

Είναι ο πρώτος και μοναδικός επίσημος θεσμοθετημένος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα πάνω στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές διάγνωσης και μεθόδους θεραπείας, με εφαρμογές στο ρομποτικό χειρουργικό εργαλείο da Vinci® Surgical System.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μετεκπαίδευση πτυχιούχων Ιατρικής με τίτλο Ειδικότητος μιας εκ των χειρουργικών Ειδικοτήτων. Σκοπός του είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του κλάδου χειρουργικής των Ιατρικών Σπουδών, η προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και η εφαρμογή των επιτευγμάτων της προς όφελος του Κοινωνικού Συνόλου.

Ανασχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε τo website του ΠΜΣ με ξεκάθαρες γραμμές πλοήγησης οι οποίες αποτυπώνονται από την Αρχική σελίδα. Ο επισκέπτης μπορεί εύκολα να κατευθυνθεί και να εντοπίσει γρήγορα τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν.

Η ανάπτυξη έγινε πάνω στο σύγχρονο σύστημα WordPress με ανάπτυξη κώδικα PHP/HTML/CSS/jQuery με σκοπό την ενσωμάτωση πρόσθετων λειτουργιών και τη διαμόρφωση του συνολικού layout.

Επίσης υλοποιήθηκε η δυνατότητα ανάρτησης περιεχομένου, όπως για παράδειγμα βαθμολογίες, σημειώσεις μαθημάτων, κτλ. από τη γραμματεία του ΠΜΣ, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ιστοτόπου (φοιτητές, καθηγητές, μέλη ΔΕΠ).

https://mirs.gr/