Δικηγορικό Γραφείο Μαργαρίτης

Δικηγορικό Γραφείο Μαργαρίτης

Το δικηγορικό γραφείο Μαργαρίτης & Συνεργάτες παρέχει εδώ και 40 χρόνια νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και εχεμύθεια. Βρίσκεται στην οδό Αναγνωστοπούλου 10 στην Καρδίτσα και χειρίζεται ζητήματα γενικότερου κοινωνικού και νομικού ενδιαφέροντος, πάντα με γνώμονα την απονομή της δικαιοσύνης. Με ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα φέρει εις πέρας απλές καθημερινές υποθέσεις που χρήζουν ευέλικτων χειρισμών.

Η ομάδα της NORTHBRIDGE βασιζόμενη στο κοινωνικό πρόσωπο της Μαργαρίτης & Συνεργάτες, σχεδίασε μια ιστοσελίδα με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και minimal αισθητική, προσφέροντας στους επισκέπτες σημαντικές πληροφορίες για την εταιρεία και τις υπηρεσίες της. Η βασική σχεδιαστική δομή και χρώματα, θυμίζουν το look & feel που αποπνέουν οι χώροι των γραφείων της εταιρείας. Αποτελεί βασικό συστατικό διαφοροποιώντας το website από τον ανταγωνισμό, ο οποίος έχει τάση να παρουσιάζει τις νομικές εταιρείες με απρόσωπο χαρακτήρα.

Δείτε το website: margaritis-law.gr