Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS). Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται με επιτυχία από το σύνολο σχεδόν των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας καθώς κι από ένα πλήθος άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών, υποστηρίζοντας ενεργά δράσεις Τηλεκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τι προσφέρει η πλατφόρμα Open eClass

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δημιουργία και διαχείριση απεριόριστων ηλεκτρονικών μαθημάτων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Δημιουργία αυτοματοποιημένων ασκήσεων και ερωτηματολογίων

ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΘΗΣΗΣ
Διαμόρφωση γραμμής μάθησης για την οργάνωση του περιεχομένου σε ενότητες.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Αναφορές επίδοσης, παρουσιολόγιο, δημοσκοπήσεις και στατιστικά χρήσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Οργάνωση, αποθήκευση και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Διαχείριση, ανάθεση, υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών.

ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Διαχείριση χρηστών και δημιουργία ομάδων χρηστών για συνεργατική μάθηση.

ΠΡΟΤΥΠΑ Η-ΜΑΘΗΣΗΣ
Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης (SCORM, IMSCP).

ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Οργάνωση, αποθήκευση και ενσωμάτωση πολυμέσων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ανάρτηση, διαχείριση και παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων σε μορφή HTML

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία (τηλεδιάσκεψη, chat, forum, μηνύματα).

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διασφάλιση περιεχομένου σε περιπτώσεις διαγραφής ή καταστροφής του μαθήματος.

Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες

Συμβατότητα με όλους τους φυλλομετρητές: Η πρόσβαση στην Open eClass γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser). Η πλατφόρμα Open eClass είναι πλήρως λειτουργική σε όλους τους φυλλομετρητές.

Προσαρμοστική διεπαφή χρήστη: Η πλατφόρμα Open eClass διαθέτει μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) διεπαφή χρήστη (user interface), που βασίζεται σε Bootstrap 3x, ώστε να προσαρμόζεται στις οθόνες διαφορετικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones. Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν απευθείας πρόσβαση στην Open eClass στο tablet ή το κινητό τους και μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές με λειτουργικό iOS και Android.

Συμβατότητα με πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης: H πλατφόρμα Open eClass είναι συμβατή με διεθνή πρότυπα (SCORM, IMSCP) με τα οποία εξασφαλίζεται η επαναχρησιμοποίηση, η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές μεταβολές, καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Δημιουργία & Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Συγκεκριμένα από την πλατφόρμα υποστηρίζονται:

 • διακριτοί τρόποι πρόσβασης μαθημάτων: ανοικτά μαθήματα, μαθήματα που απαιτούν εγγραφή, κλειστά, ανενεργά
 • διακριτές μορφές μαθημάτων: απλή μορφή, εβδομαδιαία μορφή, μάθημα με θεματικές ενότητες
 • αντίγραφα ασφαλείας: διασφάλιση ολόκληρου του περιεχομένου του μαθήματος σε περιπτώσεις ακούσιας διαγραφής ή καταστροφής του μαθήματος.
 • διακριτοί ρόλοι χρηστών: εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, διαχειριστής (πρόσθετοι ρόλοι: βοηθός εκπαιδευτή, υπεύθυνος ομάδας, επισκέπτης).

Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου

 • Έγγραφα: Οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση μαθησιακού περιεχομένου.
 • Πολυμέσα: Αποθήκευση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού.
 • Ιστολόγιο: Δημοσίευση αναρτήσεων κειμένου με χρονολογική σειρά
 • Γλωσσάρι: Προσθήκη και διαχείριση βασικών όρων .
 • Ηλεκτρονικό Βιβλίο: Ανάρτηση, διαχείριση και παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων σε μορφή HTML.
 • Τοίχος (wall): Ανάγνωση αναρτήσεων πολλαπλού περιεχομένου (βίντεο,έγγραφα,πολυμέσα).
 • Σύνδεσμοι: Προσθήκη και οργάνωση χρήσιμων πηγών από το Διαδίκτυο .
 • Γραμμή Μάθησης: Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού σε δομημένες ενότητες. Δυνατότητα εξαγωγής σε πακέτο SCORM.

Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας & συνεργασίας

 • Ανακοινώσεις: Ανάρτηση ανακοινώσεων μαθήματος.
 • Ημερολόγιο: Χρονολογική παρουσίαση γεγονότων-σταθμών του μαθήματος.
 • Μηνύματα: Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
 • Ειδοποιήσεις: Ειδοποίηση για οτιδήποτε νεότερο αφορά το μάθημα.
 • Συζητήσεις: Ασύγχρονη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.
 • Τηλεσυνεργασία: Δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο.
 • Ομάδες: Ομαδοποίηση χρηστών ώστε να έχουν κοινή περιοχή συζητήσεων και περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων.
 • Wiki: Συνεργατική συγγραφή κειμένων.
 • Κουβεντούλα: Επικοινωνία με γραπτά μηνύματα, μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, σε πραγματικό χρόνο

Εργαλεία αξιολόγησης & ανατροφοδότησης

 • Ασκήσεις: Παραγωγή ασκήσεων κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού).
 • Εργασίες: Διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών.
 • Ερωτηματολόγια: Δημιουργία δημοσκοπήσεων και ερευνών.
 • Βαθμολόγιο: Καταγραφή βαθμολογίας εκπαιδευομένων.
 • Παρουσιολόγιο: Καταγραφή παρουσιών/απουσιών εκπαιδευομένων.
 • Στατιστικά: Στατιστικά στοιχεία χρηστών.

Σε ποιους απευθύνεται η πλατφόρμα Open eClass

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Η Open eClass είναι ιδανική για Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θέλουν να αναβαθμίσουν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες τους στην ψηφιακή εποχή!

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Η Open eClass καλύπτει τις ανάγκες φορέων και οργανισμών που θέλουν να προσφέρουν καινοτόμα και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα αξιοποιώντας την τεχνολογία!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Open eClass προσφέρει την πιο αποδοτική και ευέλικτη λύση σε εταιρείες και επιχειρήσεις που θέλουν να καταρτίζουν τους υπαλλήλους τους με συστηματικότητα και αξιοπιστία χωρίς χωροχρονικές δεσμεύσεις!

Αναλαμβάνουμε να παραμετροποιήσουμε την πλατφόρμα Open eClass στις δικές σας ανάγκες. Παρέχουμε ταυτόχρονα υπηρεσίες φιλοξενίας, συντήρησης, και εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 215 215 4840 είτε με μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Πηγές

https://el.wikipedia.org/wiki/Open_eClass
https://www.openeclass.org/
https://docs.openeclass.org/el/start