Ο NGINX αποτελεί σήμερα υποδομή ορόσημο για τις εφαρμογές του Modern Web παρέχοντας μια σύγχρονη πλατφόρμα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ταχέως αναπτυσσόμενων (Internet-based) επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει απίστευτα δημοφιλής αφού σύμφωνα με την Netcraft αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για να στηρίξει το 28% του top 1.000.000 των κορυφαίων και πολυσύχναστων ιστοσελίδων.

Ιστορία

Ο NGINX (ονομαζόμενος Engine X) είναι ένας web server που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως Reverse Proxy, Load Balancer και HTTP Cache. Αναπτύχθηκε το 2002 από τον Igor Sysoev και τρέχει σε συστήματα Unix, Linux, BSD, OS X, Solaris, AIX, HP-UX και Windows. Είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό και διανέμεται υπό τους όρους BSD άδειας. Έχει καταφέρει να λύσει το C10K Problem και μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά δέκα χιλιάδες ταυτόχρονα ανοικτές συνδέσεις με μικρή κατανάλωση πόρων.

Σήμερα

Σήμερα είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής web server παγκόσμια μετά τον Apache και στο ίδιο hardware μπορεί να πετύχει έως και 10 φορές καλύτερες επιδόσεις. Προσφάτως βρέθηκε στη θέση αυτή καταφέρνοντας να εκτοπίσει στην τρίτη θέση τον IIS (Internet Information Services) της Microsoft. Συνεχίζει δε να αυξάνει την δημοτικότητα του κάθε χρόνο και στις μέρες μας υποστηρίζει περίπου τα μισά από τα μεγαλύτερα και πιο πολυσύχναστα web sites στον κόσμο, όπως τα Dropbox, Pinterest, CloudFlare, Airbnb, WordPress.com, GitHub, SoundCloud, Netflix, Hulu, Zynga, Eventbrite, Zappos, Media Temple, Heroku, RightScale, Engine Yard, MaxCDN και πολλά άλλα.

Αρχιτεκτονική

Ο NGINX είναι ένας πανίσχυρος – ειδικά σε μεγάλο φορτίο, και ευέλικτος web server, ο οποίος επωφελούμενος του ότι είναι πλήρως επεκτάσιμος συνδυάζει τη χρήση μιας μικρής προβλεπόμενης ποσότητας μνήμης με ασύγχρονη αρχιτεκτονική και έχει ως αποτέλεσμα τη μικρή κατανάλωση μνήμης και πόρων κάτω από φορτίο. Πρόκειται για έναν event-driven web server όπου κάθε process worker είναι single-threaded και τρέχει ένα non-blocking event loop προκειμένου να χειριστεί τα requests πολύ γρήγορα.

Προσφέρει έτσι πάντα ένα υψηλής απόδοσης σταθερό περιβάλλον και αποτελεί σήμερα τον προ-επιλεγμένο web server για WordPress.

Πακέτα Φιλοξενίας

Όλα τα πακέτα Hosting (ιστο-φιλοξενίας) που προσφέρει η εταιρεία Northbridge είναι χτισμένα πάνω στον NGINX. Ιδιαίτερα στα πακέτα Managed WordPress, ο NGINX είναι κατάλληλα παραμετροποιημένος έτσι ώστε να προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε sites κατασκευασμένα σε WordPress.

Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό, των Managed WordPress πακέτων είναι ότι σε αυτά αναλαμβάνουμε εξ’ολοκλήρου όλα τα Administrator Tasks, που σχετίζονται με τη συντήρηση του site (updates σε wordpress core, plugins και theme), επομένως εσείς μπορείτε να αφοσιωθείτε περισσότερο στο περιεχόμενο και στη δουλειά σας!