Κάθε λογισμικό – εφαρμογή internet browser (περιηγητής ιστού) π.χ. Chrome, Mozilla, Safari κλπ, που σας δίνει τη δυνατότητα να περιηγήστε στο ίντερνετ αναβαθμίζεται συχνά. Έτσι, και το λογισμικό που έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας (webapp, eshop, CMS, WordPress, plugins) χρειάζεται να αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αναβαθμίσεις άλλες φορές βελτιώνουν κάποιες λειτουργίες κι άλλες διορθώνουν σφάλματα και κενά ασφαλείας που αφήνουν εκτεθειμένη την ιστοσελίδα σας σε κακόβουλους. Σε περίπτωση μεγάλης αναβάθμισης του internet browser ενδέχεται να μην φαίνεται σωστά ή και να είναι αργή μια μη αναβαθμισμένη ιστοσελίδα.

Πιο συγγεκριμένα, το WordPress που χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο ποσοστό των ιστοσελίδων παγκόσμια είναι ένα ανοικτού κώδικα λογισμικό για το οποίο σε τακτά χρονικά διαστήματα ανακοινώνονται ενημερώσεις για λόγους εξέλιξης, ασφάλειας, διορθώσεων και συμβατότητας με τις νέες τεχνολογίες του internet. Μαζί του ακολουθούν και χρειάζεται να αναβαθμιστούν όλα τα υπόλοιπα λογισμικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη σε ένα WordPress website, με βασικά αυτών το theme και τα plugins.

Για να είναι το WordPress website σας πάντα ενημερωμένο, ασφαλές, συμβατό με τις μηχανές αναζήτησης και τον τρόπο που διαβάζουν το site, αναλαμβάνουμε τις αναβαθμίσεις του λογισμικού του websites σας με κόστος από 120€ / έτος προ φπα.

Προσφέρουμε αυτό το βασικό πακέτο συντήρησης το οποίο περιέχει:

  • Ενημερώσεις WordPress, theme και plugins – εφ όσον διατίθεται από τους κατασκευαστές – κάθε φορά που το WordPress ανακοινώνει μία νέα βασική έκδοση, για παράδειγμα από την 5.7.x σε 5.8.x, ή όταν υπάρχει νέα ενημέρωση για θέματα ασφάλειας.

Ανάλογα τις custom λειτουργίες του κάθε website το κόστος ενδέχεται να αλλάξει. Πριν από κάθε update γίνεται backup για λόγους ασφαλείας.