Είναι καλή πρακτική οι ιστοσελίδες να μένουν πάντα ενημερωμένες και να ανανεώνονται σε περιεχόμενο ώστε να προωθούνται στις πρώτες σελίδες των μηχανών αναζήτησης. Παράλληλα με αυτό τον τρόπο ενημερώνετε τους πελάτες σας για αλλαγές σε μενού, για νέες πολιτικές της επιχείρησης σας, νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Για να είναι ενημερωμένη η ιστοσελίδα σας μπορούμε να αναλάβουμε την προσθήκη ή αλλαγή κειμένου (όχι γραφιστικών και αλλαγές σε design ή layout) με ένα ελάχιστο κόστος 80€ /έτος προ φπα που αφορά έως 10 αλλαγές – διορθώσεις συνολικά. Για πιο εξειδικευμένη υπηρεσία (περισσότερες αλλαγές, προσθήκη προϊόντων, προσθήκη άρθρων κλπ) επικοινωνήστε μαζί μας να κάνουμε ένα ειδικό πακέτο για τις ανάγκες σας.