Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και διαχείριση ηλεκτρονικής τάξης. Η κατασκευή γίνεται σε δυναμική ιστοσελίδα κλειδωμένου περιεχομένου ή πάνω στις πλατφόρμες Open eClass και Moodle. Ενδεικνύεται για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Open eClass  Moodle

Ταυτόχρονα σας παρέχουμε εκπαίδευση πάνω στην ηλεκτρονική τάξη καθώς και υπηρεσίες συντήρησης.

Επίσης, γίνεται συμβουλευτική για τη χρήση εξοπλισμού για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (βιντεοσκόπηση, ήχος).

Αν είστε εκπαιδευτικό ίδρυμα, σύλλογος ή οργανισμός και θέλετε να αναβαθμίσετε τις εκπαιδευτικές σας υπηρεσίες στην ψηφιακή εποχή, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε μια εποχή με συνεχείς αλλαγές είναι κρίμα να μην γίνεται χρήση των νέων τεχνολογιών ειδικά σε θέματα εκπαίδευσης. Στην ηλεκτρονική τάξη η διδασκαλία μπορεί να είναι συμπληρωματική αλλά να έχει και μεγαλύτερο ρόλο ανάλογα τον εκπαιδευτή.

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικού υλικό επιπλέον των pdf εγγράφων. Παραδείγματα των μέσων: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κουίζ, βίντεο, φωτογραφικού υλικού και ηχητικών για μικρότερες τάξεις. Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με χρήση βαθμολογίας. Έτσι ο εκπαιδευόμενος θα παρακολουθεί την επίδοσή του εύκολα. Ειδικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να γίνει εγγραφή και σύνδεση γονέα ή κηδεμόνα.

Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει από προσωπικό υπολογιστή αλλά και από κινητή συσκευή. Τα συστήματα είναι σχεδιασμένα με τρόπο που να γίνεται εύκολη η πρόσβαση ακόμη και με μικρές οθόνες κινητών.

Ηλεκτρονική Τάξη – Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και για τον εκπαιδευτή που μπορεί να έχει ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης της πορείας αλλά και τις επίδοσης των μαθητών.

Μάθηση εξ’ αποστάσεως – Ηλεκτρονική Τάξη

  1. Πρόσβαση στην εκπαιδευτική διδασκαλία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα από οποιοδήποτε σημείο επιθυμεί
  2. Συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη από τον προσωπικό εκπαιδευτή στον οποίο θα στέλνει απορίες και ερωτήσεις
  3. Σημαντικούς πόρους ηλεκτρονικής μάθησης, οι οποίοι βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή και θα του δώσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο μελέτης
  4. Διευκόλυνση στην αποθήκευση και στην οργάνωση του ηλεκτρονικού υλικού διδασκαλίας
  5. Δυνατότητα μαγνητοσκόπησης για επανάληψη του μαθήματος
  6. Προγραμματισμός βιντεοδιασκέψεων

Μην μένετε πίσω και ακολουθήστε τις εξελίξεις της νέας ψηφιακής εποχής, επικοινωνήστε μαζί μας.