Το HTTP/2 είναι η νέα γενιά του πρωτοκόλλου HTTP, το κύριο πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν οι browsers για να μεταφέρουν δεδομένα ανάμεσα σε έναν διακομιστή (server) και έναν πελάτη (client). Ενσωματώνει ισχυρές δυνατότητες προσφέροντας πολλές βελτιώσεις στην ταχύτητα σύνδεσης σε μια ιστοσελίδα.

HTTP/2 στη Northbridge on NGINX servers

Το τελευταίο τρίμηνο ειδικά μετά από στροφή όλων των μεγάλων browser (Chrome, Mozilla, Edge κ.τ.λ.) στην υποστήριξη του HTTP/2, είναι καιρός να προσαρμοστούν και οι servers στις νέες απαιτήσεις.

HTTP 1.1 vs HTTP/2

Το HTTP 1.1 τυποποιήθηκε το 1997 και είναι το βασικότερο πρωτόκολλο για το ίντερνετ. Το 2015 τυποποιήθηκε η αναβαθμισμένη του έκδοση η HTTP/2.

Πως δουλεύει το HTTP/2 και τι σημαίνει αυτό για τον τελικό χρήστη;

Για τον τελικό χρήστη (client) και αυτό είναι το ενδιαφέρον, το πλεονέκτημα αυτής της αναβάθμισης είναι η ταχύτερη περιήγησή του στις ιστοσελίδες που το υποστηρίζουν.

http-2-multiplexing

Η βασική διαφορά είναι ότι με το HTTP/2 μπορούν να μεταφερθούν παράλληλα δεδομένα με ένα αίτημα προς το server με αποτέλεσμα να μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος φορτώματος της ιστοσελίδας.

http-vs-http2-

Οι νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονται στο HTTP/2 είναι:

  • Data compression of HTTP headers
  • HTTP/2 Server Push
  • Pipelining of requests
  • Fixing the head-of-line blocking problem in HTTP 1.x
  • Multiplexing multiple requests over a single TCP connection

NORTHBRIDGE και  NGINX με HTTP/2

Στη Northbridge προχωρήσαμε στην αναβάθμιση των server μας για την καλύτερη και ταχύτερη υποστήριξη σελίδων με υψηλές απαιτήσεις. Τόσο η χρήση του NGINX σαν βασική μηχανή σε κορυφαία συστήματα με SSD δίσκους όσο και η ενσωμάτωση μοντέρνων τεχνολογιών τελευταίας γενιάς όπως το HTTP/2, υπόσχονται υψηλές ταχύτητες στον τελικό χρήστη στα custom προγράμματα hosting της εταιρίας.

NGINX_http2

Περισσότερες πληροφορίες για το HTTP/2 μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: https://http2.github.io/