Το HTTP/2 είναι η νέα γενιά του πρωτοκόλλου HTTP, το κύριο πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν οι browsers για να μεταφέρουν δεδομένα ανάμεσα σε έναν διακομιστή (server) και έναν πελάτη (client). Ενσωματώνει ισχυρές δυνατότητες προσφέροντας πολλές βελτιώσεις στην ταχύτητα σύνδεσης σε μια ιστοσελίδα.

HTTP/2 στη NORTHBRIDGE σε NGINX servers

Το τελευταίο τρίμηνο έγινε η στροφή όλων των μεγάλων browser (Chrome, Mozilla, Edge κ.τ.λ.) στην υποστήριξη του HTTP/2. Έτσι, προχωρήσαμε στην ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στους servers μας.

HTTP 1.1 vs HTTP/2

Η τυποποίηση του HTTP 1.1 έγινε το 1997 και αποτελεί το βασικότερο πρωτόκολλο για το ίντερνετ. Το 2015 έγινε η τυποποίηση της αναβαθμισμένης του έκδοσης, της HTTP/2.

Πως δουλεύει το HTTP/2 και τι σημαίνει αυτό για τον τελικό χρήστη;

Για τον τελικό χρήστη (client) και αυτό είναι το ενδιαφέρον, το πλεονέκτημα αυτής της αναβάθμισης είναι η ταχύτερη περιήγησή του στις ιστοσελίδες που το υποστηρίζουν.

http-2-multiplexing

Η βασική διαφορά είναι ότι με το HTTP/2 μεταφέρονται παράλληλα τα δεδομένα με ένα αίτημα προς το server. Το αποτέλεσμα είναι ο χρόνος φορτώματος της ιστοσελίδας να μειώνεται κατά πολύ.

http-vs-http2-

Οι νέες τεχνολογίες του HTTP/2 είναι:

  • Data compression of HTTP headers
  • HTTP/2 Server Push
  • Pipelining of requests
  • Fixing the head-of-line blocking problem in HTTP 1.x
  • Multiplexing multiple requests over a single TCP connection

NORTHBRIDGE και  NGINX με HTTP/2

Στη NORTHBRIDGE προχωρήσαμε στην αναβάθμιση των server μας για την καλύτερη και ταχύτερη υποστήριξη σελίδων με υψηλές απαιτήσεις. Χρησιμοποιούμε τον NGINX server ως βασική μηχανή σε κορυφαία συστήματα με SSD δίσκους. Επίσης υλοποιήσαμε μοντέρνες τεχνολογίες τελευταίας γενιάς όπως το HTTP/2. Το αποτέλεσμα είναι υψηλές ταχύτητες στον τελικό χρήστη στα custom προγράμματα hosting της εταιρίας.

NGINX_http2

Περισσότερες πληροφορίες για το HTTP/2 μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: https://http2.github.io/